Πλήρης κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς


Πηγή: PolisPress newsroom
03/12/2015 - 00:56

Πλήρης κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς

Στα 2,61 δισ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο – Εκδόθηκαν 8.672.163.482 νέες μετοχές – Στα 1,34 δισ. τα κεφάλαια από την ιδιωτική τοποθέτηση και στα 581,6 εκατ. τα έσοδα από την ανταλλαγή ομολόγων

Πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Στα 2,61 δισ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο, ενώ εκδόθηκαν 8.672.163.482 νέες μετοχές από την τράπεζα.

Στα 1,34 δισ. τα κεφάλαια από την ιδιωτική τοποθέτηση και στα 581,6 εκατ. τα έσοδα από την ανταλλαγή ομολόγων.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η τράπεζα αναφέρει:

Η Τράπεζα Πειραιώς (η «Τράπεζα») ανακοινώνει την πλήρη κάλυψη της αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 2.601.649.044,60 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων εξομοιούμενη με καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») με την έκδοση 8.672.163.482 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια και με τιμή διάθεσης € 0,30 για κάθε μια μετοχή («Νέες Μετοχές»). Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν σε κατάλληλους επενδυτές στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης, σε Κατόχους Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων στο πλαίσιο της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 15.11.2015 και τις από 20.11.2015 και 2.12.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της Αυξήσεως της Τράπεζας αναλύονται παρακάτω:

Α. Αύξηση κατά ποσό € 1.340.000.000,10 με την καταβολή μετρητών, με ανάληψη 4.466.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 καθεμία από ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης,

Β. Αύξηση κατά ποσό € 581.649.044,40 με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, εξομοιούμενη με καταβολή μετρητών, με ανάληψη 1.938.830.148 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 καθεμία από τους Κατόχους Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων στο πλαίσιο της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού (Liability Management Exercise – LME), και

Γ. Αύξηση κατά ποσό € 680.000.000,10 με εισφορά εις είδος ομολόγων ESM, με ανάληψη 2.266.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 καθεμία από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το ν. 3864/2010 και την ΠΥΣ 36/02.11.2015.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 2.619.954.984 διαιρούμενο σε 8.733.183.280 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) καθεμία.

Πηγή: newmoney.gr

Πηγή: protothema


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Επιχειρείν

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio