ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ18/02/2016 - 20:19

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία η Ημερίδα για την Ευρωπαϊκή Οδηγία με τίτλο «Non-financial disclosure and the Sustainability Code”, που οργανώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου, 2016, στις Βρυξέλλες, από το German Council for Sustainable Development (FNE) & το QualityNet Foundation (QNF) με την συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων ευρωπαϊκών χωρών όπου συζητήθηκαν οι τελευταίες τάσεις που διαμορφώνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία μιας πανευρωπαικής πλατφόρμας Βιωσιμότητας.

Στην ημερίδα αναπτύχθηκαν ζητήματα που αφορούσαν τις προκλήσεις που δημιουργεί το νέο πλαίσιο για την δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων όπως συνδιαμορφώνεται και από την σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία (Directive 2014/95/EU, October 2014), την ανάγκη δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου δημοσίευσης στοιχείων Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Λειτουργίας των Επιχειρήσεων, τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών ως προς τα θέματα Βιωσιμότητας, και τον ρόλο που μπορεί να παίξει ένας ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάσθηκε και ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ως ένα παράδειγμα καλής πρακτικής ενσωμάτωσης των εθνικών χαρακτηριστικών δίνοντας προστιθέμενη αξία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν σε αυτόν.

Υπήρξε συμμετοχή σημαντικών εκπροσώπων της επιχειρηματικής κοινότητας της Ελλάδας σε αυτή την εκδήλωση διαλόγου και όπως μας δηλώνει η κα Χρυσούλα Εξάρχου, Αντιπρόεδρος του Qualitynet Foundation

“Με τη δημιουργία του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ η Ελλάδα πρωτοστατεί στην δημιουργία ενός ευρύτερου πλαισίου δημοσίευσης μη οικονομικών πληροφοριών με τρόπο που να δίνει προστιθέμενη αξία στην επιχειρηματικότητα και να συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας”.

Τα κύρια σημεία της συζήτησης που αναπτύχθηκαν από τους συμμετέχοντες σε αυτό τον διάλογο υπογράμμισαν:

 • Tην ανάγκη επαναπροσανατολισμού του αναπτυξιακού μοντέλου της Ευρωπαϊκής Οικονομίας προς μια οικονομία Βιώσιμης Ανάπτυξης με την ενσωμάτωση κοινωνικών, περιβαλλοντικών παραμέτρων και παραμέτρων δικαιοσύνης.
 • Tην αποζήτηση διαφάνειας και βιωσιμότητας στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων και την παραγωγή υπεύθυνων προϊόντων απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη και τους επενδυτές.
 • Το υπέρογκο κόστος για τις ευρωπαϊκές αγορές από την μη προσαρμογή σε ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο.
 • Την Ευρωπαϊκή Οδηγία που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και στον Γερμανικό Κώδικα Βιωσιμότητας που από κοινού έχουν καλλιεργήσει το έδαφος για την δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Βιωσιμότητας.
 • Την πρόκληση που αντιμετωπίζει η ΕΕ για απλοποίηση των διαδικασιών δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών με την εμπλοκή περισσότερων φορέων ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη σύγκλιση των αγορών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Τις κατευθυντήριες Οδηγίες, συμπληρωματικές της Οδηγίας που έχουν τεθεί σε ανοιχτή διαβούλευση με στόχο την ευρεία συναίνεση και την σαφή πληροφόρηση και καθοδήγηση των Επιχειρήσεων.
 • Το γεγονός ότι η Οδηγία της ΕΕ δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ΜΜΕ που πλειοψηφούν σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, καθώς απευθύνεται σε μεγάλες Επιχειρήσεις άνω των 500 ατόμων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ  δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020» με σκοπό να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο διαφάνειας και αυτοδέσμευσης στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας για όλες τις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή το νομικό τους καθεστώς. Ο Κώδικας Βιωσιμότητας επιχειρεί να δώσει κατευθύνσεις στους Οργανισμούς σχετικά με τον τρόπο ενσωμάτωσης των αρχών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία τους, καθώς αποτελείται από 20 Κριτήρια που κατηγοριοποιούνται σε 4 Περιοχές και ουσιαστικά ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης των Οργανισμών.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας του Qualitynet Foundation (QNF) με το German Council for Sustainable Development (RNE) στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020».

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ:

 

 • απαντά στις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη οικονομικών στοιχείων (non-financial reporting),
 • βασίζεται σε διεθνή πρότυπα (όπως Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, Οδηγίες του ΟΟΣΑ για πολυεθνικές, ISO 26000, EFFAS, EMAS, ISO 14001, ISO 5001, ISO 5002, ISO 9001, SA 8000 κ.ά.),
 • αντλεί τεχνογνωσία από τον αντίστοιχο Κώδικα Βιωσιμότητας, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από το German Council for Sustainable Development (RNE),
 • συνδέεται με τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Βιώσιμης Ανάπτυξης- “The Sustainability Code”,
 • λαμβάνει υπόψη τις ιδιομορφίες της ελληνικής αγοράς, το μέγεθος των Οργανισμών καθώς και το βαθμό ωρίμανσής τους.

Οφέλη συμμετοχής στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ:

 

 • Υποστηρίζει τη σύνδεση των Οργανισμών με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την Εταιρική Υπευθυνότητα εφόσον χρησιμοποιεί μια κοινή Διεθνή εμπεριστατωμένη μεθοδολογία, σε ό,τι αφορά την πρακτικότητα στην υποβολή εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης & Υπεύθυνης Διαχείρισης.
 • Αποτελεί εργαλείο εσωτερικής βελτίωσης ενός Οργανισμού σχετικά με τις προσεγγίσεις του στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.
 • Παρέχει πληροφόρηση στους επενδυτές και λειτουργεί ως μέσο μέτρησης των εταιρικών αποτελεσμάτων και συγκρισιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη μη οικονομικούς δείκτες ανά κριτήριο.
 • Ανταποκρίνεται στις επιταγές της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών.
 • Διαμορφώνει ένα πλαίσιο «υπεύθυνων προμηθειών» μέσω του οποίου ο κάθε οργανισμός απαιτεί συγκριτικό πλεονέκτημα στη διαχείριση του δικτύου των προμηθευτών.
 • Αναδεικνύει την εικόνα του οργανισμού ως «υπεύθυνος εταιρικός πολίτης» προς τους θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και προς τους πελάτες-καταναλωτές.

ΤΟ QUALITYNET FOUNDATION (QNF)

To Qualitynet Foundation (QNF) είναι ένας Οργανισμός Κοινωνικής Δικτύωσης και Ανάπτυξης Διαλόγου για τα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, που προωθεί την Κοινωνική Υπεύθυνότητα προς τις επιχειρήσεις, τους θεσμικούς φορείς και το ευρύ κοινό με στόχο την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής.

 

 

Το Qualitynet Foundation επικοινωνεί και διαβουλέυεται με ένα μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων όπως 2.850 επιχειρήσεις, 150 Θεσμικούς Φορείς, 340 Οργανισμούς Κοινωνίας Πολιτών, 21.000 ενεργούς πολίτες και καλύπτει με την εκπαιδευτική του δραστηριότητα τις ανάγκες 35.000 μαθητών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κάθε χρόνο.

ΤΟ GERMAN COUNCIL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT (RNE)

Το German Sustainability Council for Sustainable Development (RNE) είναι θεσμικό και συμβουλευτικό όργανό της Γερμανικής κυβέρνησης στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σκοπός του Γερμανικού Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι η εξέλιξη της Εθνικής Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γερμανίας προβάλλοντας την βιωσιμότητα ως ένα σημαντικό δημόσιο θέμα, προωθώντας τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη και καθορίζοντας τους στόχους της και τις συνολικές περιοχές δράσης καθώς και τα σχέδια δράσης για την πραγματοποίησή τους.

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ βρίσκεται σε ανοιχτή διαβούλευση μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου, 2016 και κάθε Οργανισμός μπορεί να συμμετέχει στη διαμόρφωσή του καταθέτοντας τις απόψεις του στην ιστοσελίδα της ανοικτής διαβούλευσης http://consultation.sustainablegreece2020.com

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κα Βάσια Λογοθέτη στο 210 6898594 (εσωτ.226), mailto:vlogotheti@qualitynet.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 


Σχετικά άρθρα

 • Unique Post

Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Επιχειρείν

Σχολιάστε το άρθρο

*


Τελευταία άρθρα

Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio