Ενέκρινε το ενημερωτικό της Εθνικής Τράπεζας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Πηγή: PolisPress newsroom
24/11/2015 - 20:45

 

Ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Εθνικής Τράπεζας για:

  1. τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα μέχρι και 1.000.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ, που θα εκδοθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της και θα διατεθούν σε τιμή 0,30 ευρώ ανά μετοχή, μετά τη συνένωση των παλαιών μετοχών (reversel split) και
  2. την εισαγωγή στην Αγορά Αξίων του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 14.940.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετόχων της τράπεζας που θα προκύψουν από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετοχών με καταβολή μετρητών ή/και με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με την από 17.11.2015 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της τράπεζας.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών γνωστοποιεί ότι η εταιρική πράξη της συνένωσης των παλαιών μετοχών (reverse split) της Εθνικής θα υλοποιηθεί στα ακόλουθα στάδια:

  • Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015: Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης των 3.533.149.631 κοινών ονομαστικών μετοχών, προκειμένου να αντικατασταθούν από 235.543.309 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω συνένωσης των παλαιών μετοχών, με ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 4,50 ευρώ (reverse split).
  • Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015: Ημερομηνία καταγραφής των δικαιούχων (record date) για την εν λόγω εταιρική πράξη.
  • Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015: Έναρξη διαπραγμάτευσης του συνόλου των νέων μετοχών της τράπεζας με τελική ονομαστική αξία εκάστης 0,30 ευρώ, κατόπιν της μείωσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

Πηγή: ΑΜΠΕ


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Επιχειρείν

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio