Τι είναι το Γλαύκωμα;
Πηγή: iator
18/06/2015 - 18:23

Το γλαύκωμα είναι μη αναστρέψιμη βλάβη του οπτικού νεύρου που συχνά συνδυάζεται με υψηλές τιμές ενδοφθάλμιας πίεσης.

Πρόκειται για τη δεύτερη αιτία τύφλωσης στο δυτικό κόσμο. Αν και έχει πολλές μορφές, η συχνότερη (το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας) ξεκινά συνήθως χωρίς έκδηλα συμπτώματα, ώστε η διάγνωση τίθεται καθυστερημένα.

Χαρακτηριστικά έχει υπολογιστεί ότι περίπου το 50% των γλαυκωμάτων στον πληθυσμό είναι αδιάγνωστα. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικός ο προληπτικός έλεγχος με μετρήσεις της ενδοφθάλμιας πίεσης (τονομέτρηση) και έλεγχο του οπτικού νεύρου (με οφθαλμοσκόπηση), ιδίως σε άτομα άνω των 40 ετών.

Σε περιπτώσεις που ενδείκνυται συνιστάται και ο έλεγχος των οπτικών πεδίων (περιμετρία).Το χρόνιο απλούν γλαύκωμα είναι κληρονομική νόσος, γι αυτό έχει τεράστια σημασία ο τακτικός έλεγχος ατόμων με κληρονομική επιβάρυνση. Για την αντιμετώπιση του γλαυκώματος χρησιμοποιούνται κυρίως κολλύρια, αλλά σε πιο δύσκολες περιπτώσεις γίνονται επεμβάσεις με laser ή αντιγλαυκωματικές επεμβάσεις όπως η τραμπεκουλεκτομή, η ανακατασκευή (revision) εγκυστωμένων διηθητικών φυσαλίδων, η συνδυασμένη επέμβαση φακοθρυψίας – τραμπεκουλεκτομής, η τοποθέτηση αντιγλαυκωματικών βαλβίδων (Ahmed FP-7, Molteno) και η κυκλοκαταστροφή με κρυοπηξία.

Βλάσης Σαφαρίκας


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Υγεία

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio