Σε πρώιμα στάδια ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ελλάδα

Έρευνες – Μελέτες

Σε αρχικό στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελλάδα τόσο σε επίπεδο Δημοσίου Τομέα, όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων. Αυτό διαπιστώνει έρευνα του Found.ation σε συνεργασία με το EIT Digital (τμήμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας). Το εκτενές report με τίτλο “Digital Transformation in Greece” έχει ως σκοπό να ερευνήσει την έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού και να σκιαγραφήσει την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Ψηφιακά ανέτοιμη η Ελλάδα και οι επιχειρήσεις της, σύμφωνα με έρευνα του Found.ation σε συνεργασία με το EIT DigitalΣύμφωνα με τις διαπιστώσεις της έρευνας, η Ελλάδα, έχοντας σχεδιάσει σχετικά πρόσφατα την Ψηφιακή Στρατηγική της, βρίσκεται σημαντικά πίσω από άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι συντάκτες του σχετικού report, καθώς αναπτύσσονται δίκτυα νέας γενιάς και η χώρα διατηρεί καλό επίπεδο τεχνολογικού ταλέντου, η Ελλάδα μπορεί να κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία.

“Στο δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, τόσο λόγω έλλειψης πόρων, όσο και εξαιτίας της απουσίας μιας ολοκληρωμένης εθνικής ψηφιακής στρατηγικής. Σημαντική πρόοδος αναμένεται να σημειωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια σε εθνικό επίπεδο, ενώ ολοένα και περισσότεροι Δήμοι της χώρας παίρνουν πρωτοβουλίες ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες τους”, αναφέρει η έρευνα.

Ιδιωτικός τομέας
Στο μεταξύ, όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα, η έρευνα σημειώνει ότι παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον των επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό: “Ιδιαίτερα οι μεγάλοι οργανισμοί αναγνωρίζουν την ανάγκη του μετασχηματισμού, εντάσσουν στην εταιρική στρατηγική τους πρακτικές digital transformation και δημιουργούν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας”.

Όπως τονίζουν οι συντάκτες της έκθεσης, μερικές από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η διοργάνωση διαγωνισμών καινοτομίας, η συνεργασία με εταιρείες startup, η επιμόρφωση στελεχών, καθώς και ο ανασχεδιασμός των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης με επίκεντρο την εμπειρία του πελάτη.

Η έρευνα
Στο report αναλύονται θέματα όπως: τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, πώς βοηθά τις επιχειρήσεις και ποιες είναι οι συνηθέστερες πρακτικές που ακολουθούνται, πού βρίσκεται η Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης σε επίπεδο ψηφιακής ετοιμότητας και βασικών προαπαιτούμενων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η ψηφιακή στρατηγική.

Let’s block ads! (Why?)

Πηγή: ΣΕΠΕ