Αρνητικές επιπτώσεις από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα

Από το 2004 οπότε και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα διατέθηκαν στην αγορά, οι συσκευές αυτές έχουν γίνει ιδιαίτερα…

Λαπαροσκοπική Χειρουργική δια μίας Οπής (Single Incision Laparoscopic Surgery)

  Μια πρωτοποριακή χειρουργική μέθοδος λαπαροσκοπικών επεμβάσεων χωρίς εμφανή τομή που ονομάζεται S.I.L.S (SingleIncisionLaparoscopicSurgery),έρχεται να καλύψει την ανάγκη για λιγότερο επεμβατικές τεχνικές και για άριστα αισθητικά αποτελέσματα. H τεχνική S.I.L.S συνίσταται σε διενέργεια επεμβάσεων μέσω μίας και μοναδικής «οπής» στο δέρμα , στον ομφαλό .Ο χειρουργός χρησιμοποιώντας την πτυχή του ομφαλού σαν μία και μοναδική […]

Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio