Υπό ψηφιακούς όρους οι θεωρήσεις βίζας στα σύνορα της Ε.Ε.


17/05/2018 - 13:28

Νέα

alt

Την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων ενεργοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να θωρακίσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Η Επιτροπή πρότεινε, χθες, την αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), δηλαδή της βάσης δεδομένων, που περιέχει πληροφορίες σχετικές με τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση Σένγκεν. Στόχος είναι η καλύτερη αντιμετώπιση των εξελισσόμενων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης και η βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.

Η Επιτροπή αναβαθμίζει το Σύστημα Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις, ώστε να προστατεύονται καλύτερα τα σύνοραΟι προτεινόμενες αλλαγές θα καταστήσουν δυνατή τη διενέργεια πιο διεξοδικών ελέγχων του ιστορικού των αιτούντων θεώρηση, θα καλύψουν τα κενά πληροφόρησης και θα εξασφαλίσουν πλήρη διαλειτουργικότητα με άλλες βάσεις δεδομένων σε επίπεδο Ε.Ε.

Το VIS είναι βάση δεδομένων της Ε.Ε., που συνδέει τους συνοριοφύλακες στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. με τα προξενεία των κρατών – μελών σε όλον τον κόσμο. Παρέχει στις Αρχές, που εκδίδουν τις θεωρήσεις, βασικές πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες θεώρηση Σένγκεν βραχείας διαμονής, ενώ επιτρέπει στους συνοριοφύλακες να εντοπίζουν τους ταξιδιώτες, που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια. Η χθεσινή πρόταση διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του VIS – ιδίως προσθέτοντας στο σύστημα τις θεωρήσεις μακράς διαμονής και τις άδειες διαμονής – με απόλυτη τήρηση των κανόνων για την προστασία των δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα έχουν στη διάθεση τους τις πληροφορίες που χρειάζονται, όταν τις χρειάζονται.

Αλλαγές
Με την προτεινόμενη αναβάθμιση, όλες οι αιτήσεις θεώρησης, που έχουν καταγραφεί στο VIS, θα διασταυρώνονται, πλέον, αυτόματα με όλα τα συστήματα πληροφοριών της Ε.Ε. στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης: το νεοσύστατο Σύστημα Εισόδου – Εξόδου, το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, μέσω ενιαίας διαδικτυακής πύλης αναζήτησης. Η υποχρεωτική διασταύρωση θα ανιχνεύει τους αιτούντες που χρησιμοποιούν πολλαπλές ταυτότητες και θα εντοπίζει τα άτομα, που συνιστούν απειλή στον τομέα της ασφάλειας ή της παράτυπης μετανάστευσης.

Επίσης, με τις προτεινόμενες αλλαγές γίνεται ευχερέστερη η ανταλλαγή δεδομένων. Επί του παρόντος, δεν συλλέγονται πληροφορίες στο επίπεδο της Ε.Ε. για τις θεωρήσεις μακράς διαμονής και τις άδειες διαμονής. Η αναβάθμιση θα επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής, ώστε να συμπεριλάβει και τέτοιες πληροφορίες. Αυτό θα επιτρέπει στους συνοριοφύλακες να αποφασίζουν γρήγορα κατά πόσον μια θεώρηση μακράς διάρκειας ή μια άδεια διαμονής είναι έγκυρη και βρίσκεται στα χέρια του νόμιμου κατόχου της.

Ταξιδιωτικά έγγραφα
Επίσης, στο εξής θα περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων αντίγραφα των ταξιδιωτικών εγγράφων του αιτούντος θεώρηση. Το μέτρο θα διευκολύνει την ταυτοποίηση και την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών, που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα.

Τέλος, οι Αρχές επιβολής του νόμου και η Ευρωπόλ θα έχουν, πλέον, καλύτερα διαρθρωμένη πρόσβαση στο VIS για την πρόληψη, την εξακρίβωση ή τη διερεύνηση τρομοκρατικών εγκλημάτων ή άλλων σοβαρών αξιόποινων πράξεων, υπό αυστηρούς όρους και με πλήρη τήρηση των κανόνων προστασίας δεδομένων της Ε.Ε. Οι αρχές επιβολής του νόμου θα αποκτήσουν, επίσης, πρόσβαση στο VIS για την αναζήτηση ή τον εντοπισμό τόσο ατόμων που έχουν εξαφανιστεί ή απαχθεί, όσο και θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

Let’s block ads! (Why?)

Πηγή: ΣΕΠΕ


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Επιστήμη και Τεχνολογία

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio