Ταυτότητες με υποχρεωτική χρήση βιομετρικών στοιχείων εντός Ε.Ε.


18/04/2018 - 17:50

alt

Τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ασφαλείας των δελτίων ταυτότητας των πολιτών της Ε.Ε. με υποχρεωτική χρήση βιομετρικών στοιχείων αναγνώρισης, προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η υποχρεωτική χρήση βιομετρικών στοιχείων θα ισχύει για όσες χώρες εκδίδουν δελτία ταυτότητας. Συγκεκριμένα, για τα δελτία ταυτότητας των πολιτών της Ε.Ε. (παλαιότερα της 12ετίας) και τα δελτία διαμονής των μελών της οικογένειας τους, που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, θα περιλαμβάνουν, πλέον, βιομετρικά δεδομένα και συγκεκριμένα δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες προσώπου, τα οποία θα αποθηκεύονται σε ολοκληρωμένο κύκλωμα των δελτίων. Η υποχρεωτική χρήση βιομετρικών δεδομένων, όπως το δαχτυλικό αποτύπωμα – για παράδειγμα – θα συνοδευτεί, σύμφωνα με την Επιτροπή, με ισχυρότερες διασφαλίσεις σχετικά με το ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση στα βιομετρικά στοιχεία.

Την υποχρεωτική χρήση βιομετρικών στοιχείων για όσες χώρες εκδίδουν δελτία ταυτότητας προτείνει η ΕΕΗ Επιτροπή πρότεινε, χθες, τη βελτίωση των χαρακτηριστικών ασφαλείας των δελτίων ταυτότητας, στο πλαίσιο μιας συνολικής δέσμης μέτρων για τη θωράκιση της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών. “Καθώς περίπου 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι διαθέτουν σήμερα δελτία ταυτότητας μη μηχανικώς αναγνώσιμα, χωρίς βιομετρικά αναγνωριστικά στοιχεία, στόχος είναι να περιοριστεί η χρήση πλαστών και παραποιημένων εγγράφων που μπορούν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν από τρομοκράτες και εγκληματίες για να εισέλθουν στην Ε.Ε. από τρίτες χώρες”, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο προτεινόμενος κανονισμός δεν καθιερώνει υποχρεωτικά δελτία ταυτότητας σε ολόκληρη την Ε.Ε., αλλά αναβαθμίζει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των υπαρχόντων δελτίων, ενώ αφήνει άλλες πτυχές που αφορούν το σχεδιασμό των εθνικών δελτίων ταυτότητας εξ ολοκλήρου στην αρμοδιότητα των κρατών – μελών. Με την εισαγωγή αυτών των αναβαθμισμένων προτύπων, η πρόταση ακολουθεί παρόμοια προσέγγιση με αυτήν που είχε ήδη ακολουθήσει η Ε.Ε. για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας των διαβατηρίων.

Κοινά πρότυπα
Συνολικά, η Ένωση προβλέπει στην εφαρμογή μιας φιλόδοξης διαδικασίας σταδιακής κατάργησης των συμβατικών δελτίων ταυτότητας: οι νέοι κανόνες προβλέπουν μια σχετικά ταχεία, αλλά σταδιακή, κατάργηση των μη συμμορφούμενων δελτίων κατά τη λήξη της ισχύος τους ή το αργότερο εντός πέντε ετών και των λιγότερο ασφαλών από αυτά (δηλ. των μη μηχανικώς αναγνώσιμων) εντός δύο ετών.

Ειδικά σε ό,τι αφορά στα δελτία ταυτότητας των πολιτών της Ε.Ε. και των δελτίων διαμονής των μελών της οικογένειας τους, η Επιτροπή προτείνει, επίσης, τον καθορισμό κοινών προτύπων ασφαλείας, σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα ασφαλείας, που καθορίζονται από το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO).

Το συνολικό πακέτο των μέτρων, που ανακοίνωσε χθες η Επιτροπή, έχει ως στόχο να ενισχυθεί η ασφάλεια των δελτίων ταυτότητας και να μειωθούν οι απάτες με τα έγγραφα. Επίσης, στόχος είναι να δοθεί στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και στις δικαστικές Αρχές πρόσβαση σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία και οικονομικές πληροφορίες. «Οι προτάσεις θα πρέπει να εγκριθούν και από τους δύο συννομοθέτες επειγόντως προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η ασφάλεια των πολιτών της ΕΕ» υπογραμμίζει σχετικά η Επιτροπή.

Let’s block ads! (Why?)

Πηγή: ΣΕΠΕ


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Επιστήμη και Τεχνολογία

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio