Στην ψηφιακή οικονομία δίνει έμφαση ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ


24/05/2018 - 16:02

Έρευνες – Μελέτες

alt

Η ψηφιακή οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019, ύψους ύψους 166 δισ. ευρώ -σε αναλήψεις υποχρεώσεων- που αντιστοιχεί σε αύξηση 3% σε σχέση με το 2018. Σημαντικό μέρος των κονδυλίων, όπως προκύπτει από τη χθεσινή πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προϋπολογισμό του 2019, αφορούν εμβληματικά προγράμματα, τα οποία αφορούν την ψηφιακή οικονομία.

Αυξημένος κατά 3% ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2019, ύψους 166 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων

Τα κεφάλαια, που προορίζονται ειδικά για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης, θα ανέλθουν συνολικά σε σχεδόν 80 δισ. ευρώ -σε αναλήψεις υποχρεώσεων- για το 2019. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται αυξήσεις σε σειρά προγραμμάτων, όπως 12,5 δισ. ευρώ (+8,4 % σε σχέση με το 2018) για την έρευνα και την καινοτομία στο πλαίσιο του προγράμματος “Ορίζων 2020”, συμπεριλαμβανομένων 194 εκατ. ευρώ για μια νέα κοινή επιχείρηση για την υπολογιστική υψηλών επιδόσεων.

Στις εμβληματικές πρωτοβουλίες εντάσσει η ΕΕ και τη χρηματοδότηση με 3,8 δισ. ευρώ του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» (+36,4 % σε σχέση με το 2018) για δίκτυα υποδομών. Επιπλέον, ο νέος προϋπολογισμός προβλέπει χρηματοδότηση 2,6 δισ. ευρώ για την εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (+10,4 % σε σχέση με το 2018). Ένα επιπλέον ποσό 233,3 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την απασχόληση, παρέχοντας στήριξη σε νέους, που ζουν σε περιφέρειες όπου η ανεργία είναι υψηλή, και θα συμπληρωθεί με ισόποσα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πολιτική συνοχής
Όσον αφορά τα προγράμματα πολιτικής συνοχής της περιόδου 2014-2020, η Επιτροπή αναμένει ότι η υλοποίησή τους θα συνεχιστεί σε κανονικό ρυθμό το 2019, με ποσό 57 δισ. ευρώ (+2,8 % σε σχέση με το 2018). Η δε χρηματοδότηση για τη γεωργική πολιτική θα παραμείνει σταθερή σε περίπου 60 δισ.ευρώ (+1,2 % σε σχέση με το 2018). Στο μεταξύ, παρά τους περιορισμούς του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή αξιοποιεί κάθε δυνατότητα ευελιξίας στον προϋπολογισμό ώστε να εξασφαλιστεί ότι και φέτος θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε θέματα μετανάστευσης και διαχείρισης των συνόρων.

Νέες πρωτοβουλίες
Εκτός από την εδραίωση προηγούμενων προσπαθειών, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2019 περιλαμβάνει επίσης και στήριξη για νέες πρωτοβουλίες:

-103 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, με το οποίο δημιουργούνται ευκαιρίες για νέους που επιθυμούν να εργαστούν, εθελοντικά ή με αμοιβή, σε προγράμματα στη χώρα τους ή στο εξωτερικό·

-11 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, η οποία θα συμβάλει στη διασφάλιση δίκαιης κινητικότητας του εργατικού δυναμικού εντός ΕΕ·

-40 εκατ. ευρώ για την επέκταση του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων·

-245 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας·

-150 εκατ.ευρώ για την ενίσχυση της απόκρισης σε σεισμούς, δασικές πυρκαγιές και άλλες καταστροφές στην Ευρώπη·

-5 εκατ. EUR διατίθενται ειδικά για τη δημιουργία της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τη δίωξη του διασυνοριακού εγκλήματος, καθώς και της απάτης, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διαφθοράς. Θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την προστασία των φυσικών προσώπων και των εταιρειών έναντι κυβερνοεπιθέσεων.

Ο προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός του 2019 είναι ο έκτος στο πλαίσιο του ισχύοντος μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Το σχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπει δύο ποσά για κάθε υπό χρηματοδότηση πρόγραμμα – αναλήψεις υποχρεώσεων και πληρωμές. Οι «αναλήψεις υποχρεώσεων» αφορούν τη χρηματοδότηση που μπορεί να συμφωνηθεί βάσει συμβάσεων εντός συγκεκριμένου έτους, ενώ οι «πληρωμές» αφορούν τα ποσά που καταβάλλονται πραγματικά. Το προτεινόμενο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2019 ανέρχεται σε 166 δισ. ευρώ σε αναλήψεις υποχρεώσεων (+3 % σε σχέση με το 2018) και 149 δισ. ευρώ σε πληρωμές (+3 % σε σχέση με το 2018).

Let’s block ads! (Why?)

Πηγή: ΣΕΠΕ


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Επιστήμη και Τεχνολογία

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio