Στάσιμες οι επιδόσεις της Ελλάδας σε θέματα καινοτομίας


06/07/2018 - 01:26

Έρευνες – Μελέτες

alt

Βελτιωμένες, αλλά μακράν των ευρωπαϊκών, βαίνουν οι επιδόσεις της Ελλάδας σε θέματα καινοτομίας, με βάση τον ευρωπαϊκό Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018 (European Innovation Scoreboard, EIS). Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη – μέλη κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις κατηγορίες και κατατάσσονται σύμφωνα με ένα συνθετικό δείκτη καινοτομίας (Summary Innovation Index), η Ελλάδα εντάσσεται στην ομάδα των χωρών με «Μέτριες επιδόσεις στην καινοτομία» (κατηγορία στην οποία βρίσκεται διαχρονικά η χώρα).

Παρά τις βελτιούμενες επιδόσεις, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 22η θέση της Ε.Ε. στον Πίνακα Αποτελεσμάτων Καινοτομίας 2018Συγκεκριμένα, με βάση τη συνολική της επίδοση σε όλο το φάσμα των δεικτών έρευνας, καινοτομίας, ανθρώπινου δυναμικού, δομής της οικονομίας, επιχειρηματικότητας του EIS, η Ελλάδα καταλαμβάνει την 22η θέση. Πάντως, σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η Ελλάδα εμφανίζει μία διαρκώς βελτιούμενη πορεία, που ξεκινά από το 2014 έως το πιο πρόσφατο έτος (2017), με το συνθετικό δείκτη καινοτομίας να αυξάνεται από 62 σε 69 μονάδες βάσης.

Να σημειωθεί ότι η παραπάνω εικόνα προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων του EIS που αφορούν την Ελλάδα, την οποία πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Ο ΕIS 2018 παρουσιάζει τις σχετικές επιδόσεις των κρατών – μελών για το έτος 2017, λαμβάνοντας υπόψη 27 διαφορετικούς δείκτες.


Δυνατές επιδόσεις
Οι διαστάσεις του δείκτη καινοτομίας, στις οποίες η χώρα παρουσιάζεται πιο «δυνατή» είναι τα «ελκυστικά ερευνητικά συστήματα», οι «καινοτόμοι» και οι «διασυνδέσεις». Στην περίπτωση των «καινοτόμων», μάλιστα, η χώρα ξεπερνά κατά 17,7 μονάδες βάσης τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Ελλάδα: 117,7 – Ε.Ε. 2017: 100).

Στην περίπτωση των «ελκυστικών ερευνητικών συστημάτων» και των «διασυνδέσεων», οι επιδόσεις της χώρας υπολείπονται του μέσου όρου της Ε.Ε. μόνο κατά 10 μονάδες βάσεις (Ελλάδα: 90,0 και 90,2 – Ε.Ε. 2017: 100). Να σημειωθεί ότι στο δείκτη «πληθυσμός με τριτοβάθμια εκπαίδευση», δείκτης που συνυπολογίζεται στη διάσταση «ανθρώπινοι πόροι», η επίδοση της χώρας, επίσης, ξεπερνά το μέσο όρο της Ε.Ε. κατά 23 μονάδες βάσης.

Αδυναμίες
Οι διαστάσεις της καινοτομίας, στις οποίες η χώρα υπολείπεται σημαντικά ως προς το μέσο όρο της Ε.Ε., είναι η «χρηματοδότηση και υποστήριξη» και τα «περιουσιακά στοιχεία διανοητικής ιδιοκτησίας». Συγκεκριμένα, η Ελλάδα υπολείπεται κατά 61,3 και 64,9 μονάδες βάσης, αντίστοιχα (Ελλάδα: 38,7 και 35,1- Ε.Ε. 2017: 100). Επίσης, υστέρηση σε σχέση με τον μ.ο. της Ε.Ε. καταγράφεται στις διαστάσεις «περιβάλλον φιλικό προς την καινοτομία» (40,3), «αντίκτυπος στις πωλήσεις» (45,6) και «επιχειρηματικές επενδύσεις» (54,7).


Η εικόνα στην Ευρώπη
Για το 2018, η συνολική ευρωπαϊκή επίδοση στην καινοτομία συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ ο ρυθμός αυτής της βελτίωσης έχει επιταχυνθεί τα τελευταία έτη. Αποτέλεσμα είναι ότι η Ε.Ε. μειώνει την απόσταση που τη χωρίζει από βασικούς ανταγωνιστές, όπως ο Καναδάς, η Ιαπωνία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε επίπεδο κρατών – μελών, η Σουηδία βρίσκεται για μια ακόμη φορά στην πρώτη θέση, ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Φινλανδία, τις Κάτω Χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Λουξεμβούργο, που εντάσσεται φέτος στην ομάδα των κορυφαίων στην καινοτομία.

Let’s block ads! (Why?)

Πηγή: ΣΕΠΕ


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Επιστήμη και Τεχνολογία

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio