Ρύθμιση οφειλών για δανειολήπτες πρώην ΟΕΚ: Παράταση στην προθεσμία για αιτήσεις


15/09/2020 - 03:23

Την παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου της ρύθμισης οφειλών για δανειολήπτες του πρώην ΟΕΚ, με επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής κατά 10 έτη και μείωση κατά 15% στο αρχικό ποσό δανεισμού, προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εργασίας.

Οι δικαιούχοι, μπορούν να υποβάλλουν νέα αίτηση, σε περίπτωση που ανακύπτουν νέα στοιχεία που τροποποιούν τις προϋποθέσεις ένταξής του στις ρυθμίσεις.

Κατ’ εξαίρεση μπορεί να υπαχθεί στην ρύθμιση και δικαιούχος, ο οποίος δεν ιδιοκατοικεί και δεν κάνει χρήση της κατοικίας του λόγω ανυπαίτιου κωλύματος και εφόσον σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει εκμετάλλευση της, που να συνεπάγεται αύξηση εσόδων και πλουτισμού του.

Η παράταση του χρόνου αποπληρωμής αφορά σε όλες τις κατηγορίες δανείων από ίδια κεφάλαια του τ. ΟΕΚ, που είναι σε ισχύ ο συμβατικός χρόνος εξόφλησής τους.

Όμως, ισχύει και για δανειακές συμβάσεις, ο χρόνος αποπληρωμής των οποίων έχει ολοκληρωθεί, χωρίς να έχει επιτευχθεί η αποπληρωμή του δανείου. Στην περίπτωση αυτή η επιμήκυνση του χρόνου εκκινεί από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ένταξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

1.Για τους δανειολήπτες που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης έχουν καταβάλει ποσό που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το 60% του τελικού ποσού δανείου, το δάνειο θεωρείται ότι εξοφλήθηκε και καμία απαίτηση δεν υφίσταται έναντι αυτών.

2.Για δανειολήπτη το συνολικό χρέος του οποίου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης (άληκτο κεφάλαιο + ληξιπρόθεσμες οφειλές +τόκοι κεφαλαίου +τόκοι υπερημερίας ) είναι μικρότερο ή ίσον των 6.000 €, θεωρείται ότι έχει αποπληρώσει το δάνειό του και δεν υφίσταται καμία εκκρεμότητα οφειλής του προς τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

3.Τόκοι κεφαλαίου ή υπερημερίας που έχουν καταβληθεί από τον δανειολήπτη έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης, αφαιρούνται από το κεφάλαιο του δανείου. Όσοι έχουν επιβληθεί χωρίς να εισπραχθούν, διαγράφονται και δεν επιβαρύνουν πλέον τον δανειολήπτη.

Δημήτρης Κωστάκος

Let’s block ads! (Why?)


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Τελευταία νέα

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio