Νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο


13/05/2022 - 01:20

alt

Την τελευταία δεκαετία, οι ψηφιακές τεχνολογίες και ο τρόπος, που τις χρησιμοποιούν τα παιδιά, έχουν αλλάξει ριζικά. Τα περισσότερα παιδιά χρησιμοποιούν τα “έξυπνα” τηλέφωνα τους από πολύ μικρότερη ηλικία και σχεδόν για τον διπλάσιο χρόνο σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια.

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τα κινητά από πολύ μικρότερη ηλικία και σχεδόν για διπλάσιο χρόνο σε σχέση με πριν από δέκα χρόνιαΟι σύγχρονες συσκευές προσφέρουν ευκαιρίες και οφέλη, καθώς επιτρέπουν στα παιδιά να αλληλοεπιδρούν με άλλους, να μαθαίνουν στο διαδίκτυο και να ψυχαγωγούνται. Ωστόσο, τα οφέλη συνοδεύονται από κινδύνους, όπως η έκθεση στην παραπληροφόρηση, στον κυβερνοεκφοβισμό ή σε επιβλαβές και παράνομο περιεχόμενο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες νέα στρατηγική για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά (BIK+), με σκοπό να βελτιωθούν οι ψηφιακές υπηρεσίες, που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους και να διασφαλιστεί η προστασία και ο σεβασμός όλων των παιδιών στο Διαδίκτυο.

Για να καταστεί ο ψηφιακός κόσμος ασφαλής για τα παιδιά και τους νέους, έως το 2024, η Επιτροπή θα παράσχει πανευρωπαϊκό κώδικα για κατάλληλο, σύμφωνα με την ηλικία, σχεδιασμό και θα ζητήσει τη θέσπιση ευρωπαϊκού προτύπου για την ψηφιακή επαλήθευση της ηλικίας.

Θα διερευνήσει, επίσης, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το σχεδιαζόμενο ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας για την επαλήθευση της ηλικίας, θα στηρίξει την ταχεία καταγγελία παράνομου και επιβλαβούς περιεχομένου και θα διασφαλίσει ότι ο ενιαίος εναρμονισμένος αριθμός “116 111” παρέχει βοήθεια στα θύματα κυβερνοεκφοβισμού, έως το 2023.

Ψηφιακή δεξιότητες

Για να προωθήσει την ενδυνάμωση των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, η Επιτροπή θα διοργανώσει εκστρατείες γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας για παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς, μέσω του δικτύου κέντρων ασφαλούς διαδικτύου. Θα παράσχει, επίσης, ενότητες διδασκαλίας για εκπαιδευτικούς μέσω της δικτυακής πύλης betterinternetforkids.eu.

Για να αυξηθεί η συμμετοχή των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον, η Επιτροπή θα στηρίξει, για παράδειγμα, την εκπαίδευση των παιδιών από πιο έμπειρα παιδιά σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους στο διαδίκτυο, ενώ επίσης θα διοργανώνει ανά διετία αξιολόγηση της στρατηγικής υπό την καθοδήγηση παιδιών.

Δράσεις

Σήμερα, πολλά παιδιά και νέοι Ευρώπη, ιδίως όσοι βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, εξακολουθούν να μη συμμετέχουν πλήρως στον ψηφιακό κόσμο. Στους παράγοντες, που οδηγούν σε αυτόν τον αποκλεισμό, συγκαταλέγονται η φτώχεια, η έλλειψη συνδεσιμότητας, η έλλειψη κατάλληλων συσκευών και η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων ή αυτοπεποίθησης.

Τον Μάρτιο του 2021, η Επιτροπή εξέδωσε την πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική της Ε.Ε. για τα δικαιώματα του παιδιού στην ιστορία της, στην οποία ζητούσε να επικαιροποιηθεί η στρατηγική του 2012 για ένα διαδίκτυο καλύτερα προσαρμοσμένο στα παιδιά.

Για τον σκοπό αυτό, την άνοιξη του 2021 περισσότερα από 750 παιδιά, νέοι και νέες μοιράστηκαν τις σκέψεις και τις απόψεις τους σχετικά με την ασφάλεια, το περιεχόμενο και τις δεξιότητες στο διαδίκτυο στη διάρκεια περίπου 70 διαβουλεύσεων, που διοργανώθηκαν από τα κέντρα ασφαλούς διαδικτύου σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Adblock test (Why?)

Πηγή: ΣΕΠΕ


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Επιστήμη και Τεχνολογία

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio