Η ψηφιοποίηση στο επίκεντρο του προϋπολογισμού της Ε.Ε. μετά το 2020


19/03/2018 - 12:55

alt

Τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε., που θα χρειαστεί να χρηματοδοτήσει νέες προτεραιότητες και να καλύψει το έλλειμμα του Brexit, ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). Συγκεκριμένα, το Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο ψηφίσματα για τις δαπάνες και τα έσοδα του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ). Το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα ξεκινήσει μετά το 2020 και θα διαρκέσει τουλάχιστον 5 χρόνια.

Το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα ξεκινήσει μετά το 2020 και θα διαρκέσει τουλάχιστον πέντε χρόνιαΣτο επίκεντρο του νέου ΠΔΠ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ε.Ε., πρέπει να βρεθούν τα ερευνητικά προγράμματα και η στήριξη των νέων και των μικρών επιχειρήσεων. Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι το σημερινό όριο των δαπανών της Ε.Ε. πρέπει να αυξηθεί από 1% σε 1,3% του ΑΕΠ της Ε.Ε., προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρηματοδότηση των νέων τομέων προτεραιότητας, χωρίς να θυσιαστεί η χρηματοδότηση των φτωχότερων περιφερειών και των αγροτικών περιοχών.

Το ΕΚ προτείνει την ενίσχυση τομέων, όπως η έρευνα, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση. Εισηγείται δε την ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, του Erasmus+, της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων και της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και των επενδύσεων σε υποδομές μέσω της διευκόλυνσης “Συνδέοντας την Ευρώπη” (CEF).

Χρονοδιάγραμμα
Τα δύο ψηφίσματα αποτελούν τη θέση του ΕΚ ενόψει των νομοθετικών προτάσεων, που αναμένεται να καταθέσει η Επιτροπή το Μάιο του 2018. Η δε υιοθέτηση του κανονισμού για το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να λάβει την έγκριση του ΕΚ.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν να ξεκινήσουν οι συνομιλίες μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Συμβουλίου χωρίς καθυστερήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί μία συμφωνία πριν από τις ευρωεκλογές του 2019.

Να σημειωθεί ότι το νέο ΠΔΠ είναι το πρώτο πλαίσιο μετά την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε., η οποία αναμένεται να επιφέρει πολύ σημαντικές συνέπειες, καθώς θα δημιουργηθεί κενό της τάξης των €14 δις.

Ίδιοι πόροι
Στο ψήφισμα, που ενέκριναν οι ευρωβουλευτές, λαμβάνουν υπόψιν τους την έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ίδιους πόρους και ζητούν την ενίσχυση των υφιστάμενων ιδίων πόρων και τη σταδιακή εισαγωγή νέων ιδίων πόρων. Οι νέοι ίδιοι πόροι θα μπορούσαν να προέλθουν από την αναθεώρηση του συστήματος ΦΠΑ, από εταιρικά έσοδα, από ένα φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ένα μερίδιο του φόρου από επιχειρήσεις στον ψηφιακό τομέα, καθώς και από περιβαλλοντικούς φόρους.

Πιο αναλυτικά, οι νέοι ίδιοι πόροι πρέπει να επιφέρουν ουσιαστική μείωση (με στόχο το 40%) των άμεσων συνεισφορών των ευρωπαϊκών κρατών – μελών βάσει του ΑΕΕ τους, βοηθώντας να εξοικονομήσουν ποσά από τους προϋπολογισμούς τους. Επίσης, οφείλουν να καταργήσουν όλες τις εκπτώσεις και τις διορθώσεις που ωφελούν ορισμένα μόνο κράτη – μέλη, καθώς και να καλύψουν το “έλλειμμα του Brexit”, χωρίς να αυξήσουν τη συνολική δημοσιονομική επιβάρυνση για τους φορολογούμενους

Let’s block ads! (Why?)

Πηγή: ΣΕΠΕ


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Επιστήμη και Τεχνολογία

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio