Δύο νέες δράσεις, ύψους €100 εκατ., για τον ψηφιακό μετασχηματισμό


21/05/2018 - 14:56

Νέα

alt

Δύο νέα προγράμματα, συνολικού ύψους €100 εκατ., που στοχεύουν στην ψηφιοποίηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ελληνικών μικρομεσαίων εταιρειών, ενεργοποιεί εντός της εβδομάδας το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Οι δύο νέες δράσεις αφορούν τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οριζόντια σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, στοχεύοντας στην τεχνολογική της αναβάθμιση.

Εντός της εβδομάδας, ενεργοποιούνται τα δυο προγράμματα από το υπουργείο Οικονομίας και ΑνάπτυξηςΤα δύο νέα χρηματοδοτικά εργαλεία – όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ – θα στηρίξουν έργα, που διευκολύνουν τη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή, αναβαθμίζουν τις ψηφιακές δυνατότητες και βελτιώνουν την εξωστρέφεια. Συγκεκριμένα, οι δύο προσκλήσεις, που αναμένεται να δημοσιοποιηθούν εντός της εβδομάδας, αφορούν τις δράσεις “Ψηφιακά Βήματα” και “Ψηφιακό Άλμα”.

Το πρώτο πρόγραμμα, “Ψηφιακά Βήματα”, με προϋπολογισμό €50 εκατ., θα προκηρυχθεί στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕκ, με ωφελούμενες τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Η επιδότηση θα ανέρθει στο 50%, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια και με κατάταξη των επιχειρήσεων σε τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από €7.000 έως €50.000 και προϋπόθεση συμμετοχής του δυνητικού δικαιούχου στη δράση είναι να υποβάλει επενδυτικό σχέδιο, που θα τον οδηγήσει κατ’ ελάχιστον σε μία ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα από αυτήν της αρχικής κατάταξης, εκτός αν έχει καταταγεί ήδη στην ανώτατη βαθμίδα. Επιλέξιμες είναι δαπάνες, που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Δαπάνες
Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να είναι καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες, που αφορούν σε δασμούς, φόρους και τέλη, αλλά δεν θα είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες που αφορούν σε προμήθεια tablets, κινητών τηλεφώνων και τηλεοράσεων.

Επίσης, επιλέξιμες θα είναι κάθε μορφής ενέργειες και δαπάνες, που θα αφορούν στην προμήθεια λογισμικού και σε παραμετροποίηση αυτού, υπό τους ακόλουθους όρους:

– Το προμηθευόμενο λογισμικό να είναι καινούριο και η επιχείρηση να είναι νόμιμος κάτοχος της άδειας χρήσης αυτού.

– Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης είναι επιλέξιμη μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας.

– Το κόστος παραμετροποίησης Λογισμικού/Εφαρμογών και εκπαίδευσης στη χρήση αυτών είναι επιλέξιμο ως δαπάνη μέχρι και 20% του κόστους αγοράς του λογισμικού/εφαρμογής. Σημειώνεται ότι το κόστος εκπαίδευσης είναι επιλέξιμο μόνο όταν περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο του προμηθευτή εξοπλισμού- λογισμικού.

– Δεν θα είναι επιλέξιμη δαπάνη, οι υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού που γίνεται με ίδια μέσα του δικαιούχου (ιδιοπαραγωγή λογισμικού).

– Οι Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης Λογισμικού υπό καθεστώς “Softwareas a Service”, “cloudcomputing” ή άλλο παρεμφερές αυτού, θα είναι επιλέξιμες.

Στην περίπτωση που διατίθεται σε συνδρομητική βάση, η επιλέξιμη δαπάνη θα μπορεί να καλύπτει μόνο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Σε περίπτωση αγοράς λογισμικού εφαρμογών που απευθύνεται σε πελατειακό κοινό, θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να εξυπηρετείται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει την υλοποίηση ηλεκτρονικού καταστήματος, αυτό πέρα από το ότι θα πρέπει να είναι σε δυο τουλάχιστον γλώσσες, πρέπει να είναι mobile responsive και να συνοδεύεται από τα εξής λογισμικά: παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών. Επίσης, θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation, κ.λπ.), σύνδεση στο Διαδίκτυο, υπηρεσίες Digital marketing (google ads, facebook ads), παρουσία στα Social media, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου του ηλεκτρονικού καταστήματος, ανάπτυξη και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού (μεταφοράς) δεδομένων ή παραμετροποίησης λογισμικού. Τέλος, επιλέξιμες θα είναι και δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

“Ψηφιακό Άλμα”
Αναφορικά με τη δράση “Ψηφιακό Άλμα” και αυτή θα είναι προϋπολογισμού €50 εκατ. και ωφελούμενοι θα είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Η επιδότηση θα είναι 50% και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από €55.000 έως €400.000. Ο δυνητικός δικαιούχος – επιχείρηση θα πρέπει να έχει αναβαθμιστεί ψηφιακά κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες και συνεπώς, να διαπιστώνεται ουσιαστική αλλαγή στα ψηφιακά του χαρακτηριστικά. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση, οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης τους στην ανώτερη ψηφιακή βαθμίδα Β, οι οποίες θα πρέπει να αναβαθμιστούν ψηφιακά κατά μία βαθμίδα, καθώς και οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στην ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα. Οι επιλέξιμες δαπάνες θα αφορούν εξοπλισμό, λογισμικό, υπηρεσίες σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, όπως και στη δράση “Ψηφιακά Βήματα”.

Let’s block ads! (Why?)

Πηγή: ΣΕΠΕ


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Επιστήμη και Τεχνολογία

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio