Διαδικτυακές πλατφόρμες: Στις καταχρηστικές συμπεριφορές εστιάζει η Ευρώπη


28/04/2018 - 04:14

Έρευνες – Μελέτες

alt

Τη δυνατότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να κεφαλαιοποιούν τα οφέλη της ψηφιακής οικονομίας, χωρίς, να εκτίθενται στους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί, προσπαθεί να ενισχύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από διετή έρευνα σχετικά με τις διαδικτυακές πλατφόρμες και τις μηχανές αναζήτησης, και το πώς αυτές λειτουργούν σε σχέση με τις επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες νέους κανόνες, που εξασφαλίζουν στις εταιρείες ένα “δίχτυ” ασφαλείας στην ψηφιακή οικονομία. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου το ήμισυ (42 %) των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που ρωτήθηκαν σε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόμετρου δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές αγορές για να διαθέτει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη, σχεδόν το 50 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που ασκούν δραστηριότητες στις πλατφόρμες, αντιμετωπίζουν προβλήματα. Η μελέτη δείχνει, επίσης, ότι το 38% των προβλημάτων, όσον αφορά τις συμβατικές σχέσεις, παραμένουν άλυτα και μόνο το 26% επιλύονται με δυσκολία. Υπολογίζεται, ότι για το λόγο αυτό, χάνονται €1,27 δις – €2,35 δις από απώλεια πωλήσεων.

Δίχτυ ασφαλείας για τις μικρές επιχειρήσεις στην ψηφιακή οικονομία επιχειρεί να δημιουργήσει η ΕΕΣτόχος των νέων κανόνων είναι η δημιουργία ενός δίκαιου, διαφανούς και προβλέψιμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τους εμπόρους όταν χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες. Επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, έμποροι που πωλούν μέσω Διαδικτύου, σχεδιαστές εφαρμογών, καθώς και άλλες παρεμφερείς εταιρείες που βασίζονται στις μηχανές αναζήτησης για την προσέλκυση διαδικτυακής κίνησης στους δικτυακούς τόπους τους, συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που θα επωφεληθούν από τους νέους κανόνες.

Ανάλογα με την πρόοδο, που θα επιτευχθεί, η Επιτροπή θα αξιολογήσει την ανάγκη περαιτέρω μέτρων εντός τριών ετών.

Νομοθετικά μέτρα
Οι νέοι κανόνες, που ανακοίνωσε χθες η Επιτροπή, στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της διαφάνειας. Για παράδειγμα, οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι όροι και προϋποθέσεις για επαγγελματικούς χρήστες γίνονται εύκολα κατανοητοί και εύκολα διαθέσιμοι. Οφείλουν κυρίως να αναφέρουν εκ των προτέρων τους πιθανούς λόγους για τους οποίους ένας επαγγελματικός χρήστης διαγράφεται ή αναστέλλονται οι υπηρεσίες του από μια πλατφόρμα. Οι πάροχοι πρέπει, επίσης, να τηρούν μια εύλογη ελάχιστη περίοδο καταγγελίας πριν προβούν σε αλλαγές στους όρους και προϋποθέσεις.

Εάν ένας πάροχος διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης αναστείλει ή περατώσει το σύνολο ή μέρος της προσφοράς κάποιου επιχειρηματικού χρήστη, ο πάροχος αυτός οφείλει να δηλώσει τους σχετικούς λόγους. Επιπλέον, πρέπει να διαμορφώνουν και να δημοσιεύουν τη γενική πολιτική τους, διευκρινίζοντας ποια δεδομένα που παρέχονται μέσω των υπηρεσιών τους γίνονται προσβάσιμα, από ποιον και υπό ποιες συνθήκες, τον τρόπο που διαχειρίζονται τα δικά τους αγαθά ή τις υπηρεσίες σε σχέση με εκείνα που προσφέρουν οι επαγγελματικοί χρήστες τους και πώς χρησιμοποιούν τις συμβατικές ρήτρες για να απαιτήσουν την ευνοϊκότερη γκάμα ή τιμή για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, που προσφέρουν οι εν λόγω επαγγελματικοί χρήστες τους (οι λεγόμενες ρήτρες του μάλλον ευνοουμένου κράτους). Τέλος, τόσο οι διαδικτυακές υπηρεσίες διαμεσολάβησης όσο και οι διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης πρέπει να καθορίζουν τα γενικά κριτήρια που προσδιορίζουν τον τρόπο ταξινόμησης των αγαθών και υπηρεσιών στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Επίλυση διαφορών
Έτερο ζήτημα, που διευθετείται με τους νέους κανόνες, είναι η επίλυση των όποιων διαφορών. Οι πάροχοι διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης καλούνται να καθορίσουν ένα εσωτερικό σύστημα διεκπεραίωσης καταγγελιών. Για να διευκολύνεται η εξωδικαστική επίλυση διαφορών, όλοι οι πάροχοι θα πρέπει να περιλάβουν στους όρους και προϋποθέσεις τους ανεξάρτητους και ειδικευμένους διαμεσολαβητές με τους οποίους επιθυμούν να εργάζονται καλόπιστα για την επίλυση διαφορών.

Η βιομηχανία θα ενθαρρυνθεί, επίσης, να καθορίσει εθελοντικά ειδικευμένους ανεξάρτητους διαμεσολαβητές ικανούς να εξετάζουν τις διαφορές που απορρέουν στο πλαίσιο διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης.

Τέλος, οι ενώσεις, που αντιπροσωπεύουν τις επιχειρήσεις, θα λάβουν το δικαίωμα να προσφεύγουν στα δικαστήρια εξ ονόματος των επιχειρήσεων για να επιβάλλουν τους νέους κανόνες διαφάνειας και διευθέτησης των διαφορών.

Let’s block ads! (Why?)

Πηγή: ΣΕΠΕ


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Επιστήμη και Τεχνολογία

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio