Διάσταση απόψεων για τη φορολόγηση εταιρειών της ψηφιακής οικονομίας


21/03/2018 - 04:12

alt

Αποκλίνουσες απόψεις εξακολουθούν να υφίστανται μεταξύ των κρατών – μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) όσον αφορά τη φορολόγηση των εταιρειών της ψηφιακής οικονομίας. Ως αποτέλεσμα, επί του παρόντος, διαπιστώνεται έλλειψη διεθνούς συναίνεσης στη φορολόγηση των κολοσσών της τεχνολογίας.

Έλλειψη διεθνούς συναίνεσης για την επιβολή νέων φορολογικών μέτρων στις ψηφιακές εταιρείες διαπιστώνει ο ΟΟΣΑΤη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί τις δικές της κινήσεις σχετικά με τον τρόπο, που θα φορολογούνται εφεξής οι εταιρείες του κλάδου, ο ΟΟΣΑ, σε ενδιάμεση έκθεση του, διαπιστώνει σημαντικές αποκλίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Από την έκθεση, που δημοσιεύθηκε ενόψει της συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών και των κεντρικών τραπεζιτών του G20, προκύπτει ότι οι 110 χώρες, οι οποίες συμμετέχουν στην ομάδα του Οργανισμού για τη “Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών”, δεν έχουν καταλήξει σε κοινό τόπο επί του θέματος. Η έλλειψη συναίνεσης αφορά τόσο στη λήψη μακροπρόθεσμων μέτρων, όσο και μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Η Ε.Ε.
Στην Ε.Ε. από την άλλη, το θέμα της φορολόγησης των τεχνολογικών εταιρειών βρίσκεται, εδώ και καιρό, υψηλά στην ατζέντα, με την Ένωση να αναζητά το κατάλληλο “μείγμα” φορολογικής πολιτικής. Στόχος της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι αφενός να μην αποθαρρύνει την επενδυτική παρουσία των κολοσσών της τεχνολογίας στην Ευρώπη και αφετέρου να εγγυηθεί ένα δίκαιο και ισότιμο φορολογικό σύστημα, χωρίς εξαιρέσεις, για όλες τις εταιρείες που επιχειρούν στην Ε.Ε., ψηφιακές και μη.

Η Ε.Ε. έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τον ΟΟΣΑ για μια διεθνή λύση στο θέμα των φορολογικών υποχρεώσεων των διεθνών τεχνολογικών εταιρειών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει προτείνει να διερευνηθεί η έννοια της “εικονικής μόνιμης εγκατάστασης”, μαζί με τροποποιήσεις των κανόνων για τις τιμές μεταβίβασης και τον καταλογισμό κερδών. Το Κοινοβούλιο, μόλις την περασμένη εβδομάδα, εξέτασε δύο προτάσεις, που προωθούν ριζικές αλλαγές στη φορολόγηση των εταιρειών επί ευρωπαϊκού εδάφους. Ο βασικός πυρήνας των επερχόμενων αλλαγών είναι η χρήση της “ψηφιακής παρουσίας” μιας επιχείρησης σε μία χώρα για τον προσδιορισμό του φόρου.

Το Κοινοβούλιο εξέτασε δύο νομοθετικές προτάσεις για το θέμα της εταιρικής φορολόγησης και γνωμοδότησε επ’ αυτών, ζητώντας να φορολογούνται οι επιχειρήσεις εκεί όπου πραγματοποιούν τα κέρδη τους, βάσει ενός εναρμονισμένου συστήματος φορολογίας. Το εναρμονισμένο σύστημα θα χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές δραστηριότητες των ψηφιακών επιχειρήσεων για τον υπολογισμό του φόρου που τους αναλογεί. Επί της διαδικασίας, τα ψηφίσματα – γνωμοδοτήσεις του Κοινοβουλίου θα διαβιβαστούν προς εξέταση στο Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Let’s block ads! (Why?)

Πηγή: ΣΕΠΕ


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Επιστήμη και Τεχνολογία

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio