Δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Μυτιληναίος


15/06/2017 - 11:34

Την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Οργανωμένης Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κοινών ομολογιών ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης και συνολικού ποσού έως τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  Σύμφωνα με πληροφορίες το διάστημα για την δημόσια προσφορά θα οριστεί μεταξύ 21 – 23 Ιουνίου.

Επίσης, η Επιτροπή κατά τη σημερινή της συνεδρίαση αποφάσισε:

·      Την έγκριση της επέκταση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. προκειμένου να λειτουργεί και ως Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΑΕΔΟΕΕ) του ν. 4209/2013.

·      Την έγκριση της επέκτασης της άδειας λειτουργίας της εταιρίας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., ώστε να παρέχει την επενδυτική υπηρεσία της αναδοχής χρηματοπιστωτικών μέσων ή τοποθέτησης με δέσμευση ανάληψης της παρ. 1 (στ) και τις παρεπόμενες υπηρεσίες της παροχής συμβουλών σε επιχειρήσεις της παρ. 2 (γ)  και παροχής υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή της παρ. 2 (στ) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007.

·      Την έγκριση της αίτησης της εταιρίας PEOPLECERT HELLAS A.E. για τη χορήγηση ανάθεσης διενέργειας εξετάσεων πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 11 της απόφασης 11/720/2015 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Let’s block ads! (Why?)

Πηγή: Tovima


Σχετικά άρθρα

  • Unique Post

Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Τελευταία νέα

Σχολιάστε το άρθρο

*Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο

Τηλεβόας

Κάντε ένα comeback, μπορείτε!

Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio