Δεν απαιτείται φορολογική ενημερότητα για την πληρωμή δικαιούχων προγραμμάτων ΟΑΕΔ


13/01/2022 - 17:17

Στην…ανεργία έβγαλε ο ΟΑΕΔ την φορολογική ενημερότητα ως προϋπόθεση για την ένταξη σε προγράμματα επιχορήγησης ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.

Η απόφαση, ελήφθη από τη διοίκηση του Οργανισμού, αφού πρώτα απευθύνθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη, άνεργος ο οποίος δεν μπορούσε να λάβει την επιχορήγησή.

Με έγγραφό του ο ΟΑΕΔ ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι εφεξής οι δικαιούχοι των προγραμμάτων Νέων Θέσεων Εργασίας και Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών που υλοποιεί ο Οργανισμός από εθνικούς πόρους «δεν υποχρεούνται σε προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για την καταβολή της ενίσχυσης».

Το πρόβλημα ανέκυψε όταν άνεργος, που είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολούμενων, δεν μπορούσε να λάβει την επιχορήγηση που του αναλογούσε, διότι προσκομίσει φορολογική ενημερότητα.

Ωστόσο, η Δ.Ο.Υ. στην οποία υπαγόταν ο πολίτης επέμενε ότι δεν απαιτείται προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας επειδή συνέτρεχε, στην συγκεκριμένη περίπτωση, εξαίρεση από την γενική υποχρέωση προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας, μιας και επρόκειτο για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου.

Ο άνεργος, ζήτησε τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ), ο οποίος διαπίστωσε ότι οι σχετικές διατάξεις της Πρόσκλησης του Προγράμματος δεν ήταν σαφείς. Ακριβέστερα, αναφερόταν ότι οι πληρωμές θα καταβάλλονται με την προσκόμιση φορολογικής ενημερότητας «όπου απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις περί φορολογικής ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων».

Στην συνέχεια, ο ΟΑΕΔ, με έγγραφό του (αρ. πρωτ. 132101/29.11.2021), διευκρίνισε προς τα κατά τόπους ΚΠΑ.2 ότι οι δικαιούχοι προγραμμάτων αυτού του τύπου δεν χρειάζεται να υποβάλλουν φορολογική ενημερότητα.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη από πέρυσι και προβλέπει την κάλυψη 24.000 δικαιούχων. Η επιχορήγηση, έχει διάρκεια 12 μήνες, κυμαίνεται από 12.000 ευρώ εάν πρόκειται για ατομική επιχείρηση και φτάνει στα 24.000 ευρώ, για επιχείρηση με τρεις δικαιούχους εταίρους.

Το πρόγραμμα, μπορεί να επεκταθεί για άλλους 12 μήνες, με το συνολικό ποσό της επιχορήγησης να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 36.000 ευρώ.

Δημήτρης Κωστάκος

Adblock test (Why?)


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Τελευταία νέα

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio