Αύξηση των καταγγελιών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες στην Ελλάδα


30/05/2018 - 04:00

Έρευνες – Μελέτες

alt

Αυξημένος ήταν ο αριθμός των αναφορών, που δέχτηκε το 2017 ο “Συνήγορος του Καταναλωτή”, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για το περασμένο έτος. Γενικά, το σύνολο των εμπορικών κλάδων, εκτός των υπηρεσιών εκπαίδευσης, παρουσίασαν αύξηση του αριθμού των αναφορών το 2017 σε σχέση με το 2016.

Ο κλάδος με τις περισσότερες αναφορές στον “Συνήγορο του Καταναλωτή” το 2017 ήταν οι ηλεκτρονικές-ταχυδρομικές υπηρεσίεςΣημαντικότερη αύξηση σημειώθηκε στους κλάδους των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών (61,1%), των υπηρεσιών υγείας (56,1%), της ενέργειας-ύδρευσης (33,4%), των μεταφορών (24%) και των υπηρεσιών αναψυχής (15,8%). Σύμφωνα με την έκθεση της Αρχής, την οποία παρέδωσε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Νίκο Βούτση, οι κλάδοι με τις περισσότερες αναφορές, ως ποσοστό επί του συνόλου, ήταν οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες (38,5%), τα καταναλωτικά αγαθά (24,9%), οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (16,1%) και η ενέργεια-ύδρευση (8,7%).

Τηλεπικοινωνίες
Από την έκθεση προκύπτει ότι πολύ σημαντικές και με μαζικό χαρακτήρα ήταν οι συστάσεις προς παρόχους τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης για αθέμιτες πρακτικές ακούσιας εγγραφής σε συνδρομητικές υπηρεσίες αυξημένης χρέωσης. Επίσης, οι συστάσεις προς τις εταιρείες με το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά της ενέργειας για την αναστολή αξιώσεων αμφισβητούμενων ή εσφαλμένων λογαριασμών.

Η Αρχή παρενέβη και σε σχέση με τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις διαδικασίες ελέγχου, συλλογής και διόρθωσης των δεδομένων κατανάλωσης ρεύματος. Δεν έλειψαν και Συστάσεις προς τράπεζες για αθέμιτες πρακτικές κατά τη διαδικασία ρύθμισης οφειλών.

Ετήσια διακύμανση αναφορών στον Συνήγορο του Καταναλωτή (2016-2017)

Αναφορές στον Συνήγορο του Καταναλωτή ανά εμπορικό κλάδο

Αύξηση αναφορών
Συνολικά το 2017 υπήρξε ραγδαία αύξηση των αιτημάτων διαμεσολάβησης, με τις αναφορές να ανέρχονται σε 9.757, αυξημένες κατά 28,2% σε σχέση με το 2016. Όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, τα τελευταία τέσσερα χρόνια (2014-2017) υποβλήθηκαν στον “Συνήγορο του Καταναλωτή” 29.137 αναφορές, ενώ τα πρώτα εννέα χρόνια (2005-2013) λειτουργίας είχαν υποβληθεί 27.932. Πάνω από το 82% των καταναλωτικών διαφορών, που χειρίστηκε η Ανεξάρτητη Αρχή επιλύθηκαν και, μάλιστα, μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, 84 ημέρες κατά μέσο όρο.

Διαχρονική εξέλιξη αριθμού αναφορών

Παράπονα
Οι αναφορές αφορούσαν σε ποσοστό 57,7% οικονομικής φύσης διαφορές (εσφαλμένοι λογαριασμοί, αδικαιολόγητες ή αδιαφανείς τιμολογήσεις, αθέμιτες διαδικασίες είσπραξης, αλλαγές στον συνήθη τρόπο χρέωσης). Σε ποσοστό 24,6% οι αναφορές σχετίζονταν με την ποιότητα των αγαθών (ελαττωματικά αγαθά, αγαθά με έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων ή προϊόνταν που δεν ανταποκρίνονται στην παραγγελία του καταναλωτή). Ένα ποσοστό 21% αφορούσε θέματα κατάρτισης και εκτέλεσης συμβάσεων (πλημμελής ή ελλιπής προσυμβατική ενημέρωση, μη τήρηση του ορθού συμβατικού τύπου, μονομερής τροποποίηση συμβατικών όρων, προβλήματα στην άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, ζητήματα διακοπής/καταγγελίας συμβάσεων). Κατά 16,8% οι αναφορές σχετίζονταν με την παράδοση/παροχή των αγαθών (αγαθά που δεν παραδίδονται ή παραδίδονται στον καταναλωτή μερικώς ή καθυστερημένα). Επιπλέον, ένα ποσοστό 8,1% αφορούσε τη μη τήρηση των εγγυήσεων (εμπορικής/νόμιμης), ένα 8% αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (παραπλανητικές διαφημίσεις, επιθετικές πρακτικές ως προς την πώληση αγαθών, πρακτικές εξαπάτησης των καταναλωτών, ανεπιθύμητα αγαθά).

Let’s block ads! (Why?)

Πηγή: ΣΕΠΕ


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Επιστήμη και Τεχνολογία

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio