Έρευνα | Απογοητευμένοι 3 στους 4 από το Λύκειο


25/03/2011 - 23:35

Απογοητευμένοι εμφανίζονται 3 στους 4 ερωτηθέντες από γενικότερο επίπεδο του Λυκείου, σύμφωνα με έρευνα της GPO για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας.

Τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους γονείς, κύριοι υπεύθυνοι είναι οι καθηγητές, ενώ ανάμεσα στους γονείς επικρατέστερη άποψη, είναι πως οι καθηγητές ενδιαφέρονται μόνο για τα ιδιαίτερα μαθήματά τους. Επίσης πιστεύουν ότι «δουλειά» γίνεται μόνο στο φροντιστήριο.

Αυτός είναι ο λόγος, σύμφωνα με το 50%, που οι μαθητές στρέφονται στην παραπαιδεία ενώ το 33,2% απαντάει ότι το φαινόμενο αυτό θα μειωθεί εάν αλλάξει ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Το 55% προτείνει να εφαρμοστεί μικτό σύστημα εισαγωγής στα ανώτατα Ιδρύματα, με συνυπολογισμό βαθμού απολυτηρίου του κάθε υποψηφίου, των επιδόσεων του στις πανελλαδικές εξετάσεις αλλά και των κριτηρίων που θέτουν τα ίδια τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.

Για το περιεχόμενο της ύλης, το 70% τάσσεται υπέρ της εκπόνησης ερευνητικών εργασιών από τους μαθητές, το 62,4% εκφράζουν την άποψη ότι τα Θρησκευτικά πρέπει να είναι «σίγουρα και μάλλον επιλογής», το 38,7% υπέρ της μείωσης της ύλης (έναντι 34% που προτείνουν να παραμείνει ίδια και 10% να αυξηθεί), ενώ τέλος το το 64%πιστεύουν πως η χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και των ψηφιακών βοηθημάτων, μάλλον μπορεί να υποκαταστήσει το φροντιστήριο.

Τέλος το 73,3% των ελληνικών οικογενειών θέλουν να σπουδάσουν τα παιδιά τους εκείνο που πραγματικά θέλουν και όχι να επιλέξουν τα σπουδές τους με κριτήριο την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Επίσης ένα 67% κρίνει ότι οι εισακτέοι στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας, είναι περισσότεροι από όσους «αντέχει» η χώρα.

Όλα αυτά, ενώ το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να προχωρήσει στη δημοσιοποίηση του σχεδίου αναμόρφωσης των λυκείων, μέσα στις επόμενες μέρες…


Δημοσίευση από , Βρίσκεται στις κατηγορίες Νέοι για πάντα

Σχολιάστε το άρθρο

*Γκαλερί

Σχεδιασμός από MOD creative studio